Animation Detail - oryor.com 

Animation

Animation ตอน ฉลาก GDA

"ของอร่อยก็ต้องกิน หุ่นดี ๆ ก็ต้องการ" จะไม่ให้อ้วนหรือเสี่ยงโรคได้ยังไงคะ? ก็แค่รู้จักดูฉลาก GDA หรือที่เรียกกันว่า ฉลากหวานมันเค็ม ที่อยู่ตามหน้าซองขนมขบเคี้ยว รู้จักกันไหม แล้วมันจะดูยังไง ไปดูพร้อมกันในแอนิเมชันกันเลย #กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ #โครงการผลิตสื่อแอนิเมชันเพื่อเยาวชนบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเหมาะสม #อย #oryor