Animation Detail - oryor.com 

Animation

Exercise Stadium : ศูนย์รวมความรู้ด้านการออกกำลังกาย

มาออกกำลังกายไปพร้อมๆ กับวิทยากรหุ่นเฟิร์มที่จะมาแนะนำเรื่องดีๆ เกี่ยวกับการออกกำลังกาย พร้อมท่ากายบริหาร และคู่มือการออกกำลังกาย