Animation

Smarter Choice

หอฉลากยา

เข้ามายลโฉมฉลากทองคำได้ที่นี่ พร้อมความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสำคัญที่ต้องมีอยู่บนฉลากยา

ศูนย์ผลิตภัณฑ์

ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ยานานาชนิด พร้อมคำอธิบาย คำแนะนำในการใช้ และภาพแสดงขั้นตอนการใช้ยาแบบละเอียดสุด ๆ

โดมฉลาดซื้อ

มาพบกับเภสัชกรประจำร้านยาคุณภาพ ที่จะมาแนะนำให้คุณได้รู้จักกับทางเลือกใหม่ในการซื้อยาอย่างไรให้ปลอดภัย

หมู่บ้านฉลาดใช้

พบกับเหล่าชาวบ้านที่มีความรู้ในการใช้ยาอย่างฉลาด และปลอดภัยพวกเขาเหลานี้รอให้คุณเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านฉลาดใช้