Game Land - oryor.com 
Oryor Smart App V3
<< DOWNLOAD ORYOR SMART APP 3

แนะนำตัวละคร

NAILSON

เนลสัน หอยทากผู้น่ารัก ใจดี เป็นมิตรกับทุกคน จุดเด่นที่สุดของเขาคือ เป็นคนที่มุ่งมั่นในการทำงาน ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน ซึ่งเป็นพนักงานในอุคมคติของทุกองค์กร แต่โลกนี้ไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบ แม้เนลสันจะเป็นคนที่ดีมาก แต่ข้อด้อยของเขาก็คือ “ความรวดเร็ว” ถ้าให้วิ่งแข่งกับ Turby แล้ว น่าจะสูสี คือช้าพอกัน แต่ไม่ต้องกังวล เทคโนโลยีสมัยนี้ ช่วยได้ แค่ติดเครื่องไอพ่น ก็เร็วเกินห้ามใจแล้ว