Game Land - oryor.com 
Oryor Smart App V3
<< DOWNLOAD ORYOR SMART APP 3

แนะนำตัวละคร

TURBY

เทอร์บี้ เต่าไอพ่นสายพันธุ์ใหม่ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลก จุดเริ่มต้นมันมาจากความเชื่องช้าไม่ทันคนอื่น จนเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจในโชคชะตาตัวเอง แต่แล้วก็เกิดปาฏิหาริย์เพราะความดีที่สั่งสมมา ทั้งชอบช่วยเหลือคนอื่นเป็นชีวิตจิตใจ ขยันอดทน ทำให้เทวดาฟ้าดินเห็นใจจึงประธานไอพ่นให้เจ้าเทอร์บี้ แต่ทว่าเทวดาก็ใจดีเกิ๊น ส่งไอพ่นที่มีความเร็วดั่งสายฟ้าเร็วนี้ ส่งผลให้คนขอความช่วยเหลือไม่ทัน สงสัยงานนนี้เทอร์บี้ต้องอธิฐานขอพรให้ความเร็วลดลงหน่อยก็คงจะดี