สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

Library

ปีที่ 21 ฉบับที่ 3/255ึ7 ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม 2557

วันที่สร้าง : 10-03-2017

ยาสเตียรอยด์ชนิดทาภายนอกสำหรับการรักษาโรคผิวหนัง หน้าที่ 4 

หมุนไปกับโลกผลิตภัณฑ์สุขภาพ  หน้าที่ 14

สารห้ามใช้ที่ปลอมปนในเครื่องสำอางชนิดครีมทาผิวโคลเบทาซอลโพรพิโอเนต หน้าที่ 18

การปรับระบบตรวจสอบการนำเข้าอาหารให้รองรับกับกติกาสากล หน้าที่ 24