Media - oryor.com 

Media

ยาลดความอ้วน (ไม่รู้ตัว)

วันที่สร้าง : 16-03-2006

ยาลดความอ้วน (ไม่รู้ตัว)

สวย ผอมไว ด้วยยาลดความอ้วน ความเชื่อผิดๆ ฤทธิ์ของยาร้ายแรงทั้ง โรคประสาทหลอน โรคหัวใจ โรคความดันสูง โรคนอนไม่หลับ โรคขาดสารอาหาร หยุดค่านิยมผิดๆ หยุดใช้ยาลดความอ้วน

#ยาลดความอ้วน #ฤทธิ์ร้ายแรง #โรคประสาทหลอน #โรคหัวใจ #โรคความดันสูง #โรคนอนไม่หลับ #โรคขาดสารอาหาร #ค่านิยมผิดๆ #อันตราย