Media - oryor.com 

Media

เครื่องสำอางทาฝ้า (น้องนาง)

วันที่สร้าง : 16-03-2006

เครื่องสำอางทาฝ้า (น้องนาง)

อย่าหลงเชื่อคำพูดหรือข้อความโฆษณาของใครเรื่องการรักษาฝ้าด้วยการทาครีม เพราะหมอยืนยันว่าฝ้าขจัดไม่ได้ด้วยเครื่องสำอางทาฝ้า

#เครื่องสำอาง #ฝ้า #ครีมทาฝ้า #อย่าหลงเชื่อ