Media - oryor.com 

Media

สินเจริญชวนคิดกับ อย. ตอน ระวังผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร...อวดอ้างเกินจริง

วันที่สร้าง : 22-07-2010

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เป็นเพียงอาหาร ไม่ใช่ยา เพราะฉะนั้นรักษาโรคไม่ได้ พี่น้องบ้านสินเจริญจะมาบอกให้ฟังค่ะ