Media - oryor.com 

Media

ก๊วนสุขภาพดี ตอน ไม่ควรมองข้ามฉลากโภชนาการ

วันที่สร้าง : 08-09-2010

     ยายคนหนึ่งกำลังเลือกซื้อสินค้า แต่สายตาไม่ดี คนที่อยู่ในร้านสะดวกซื้อจึงเข้ามาช่วยอธิบายเรื่องฉลากโภชนาการ ว่าคือ ฉลากอาหารที่ระบุข้อมูลทางโภชนาการที่มีอยู่ในอาหารซึ่งจะบอกถึงพวกชนิด และปริมาณของสารอาหารที่อยู่ในอาหาร อีกทั้งฉลากโภชนาการยังเป็นประโยชน์ต่อคนที่ใส่ใจสุขภาพหรือผู้สูงวัยที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันสูง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด เพราะฉะนั้นเราไม่ควรมองข้าม!! การอ่านฉลากโภชนาการ ก่อนจะเลือกซื้อสินค้าหรือว่าอาหารทุกครั้ง