Media - oryor.com 

Media

ก๊วนสุขภาพดี ตอน ล้างผักผลไม้ให้ดี เดี๋ยวมีสารเคมีตกค้าง

วันที่สร้าง : 08-09-2010

     แววโดนคุณเต้ดุเรื่องล้างผักเร็วเกินไปอาจมีสารพิษตกค้าง คุณเต้จึงอธิบายให้แววฟังถึงภัยเงียบที่เจือปนมาในผักว่าเป็นอันตรายมาก หากได้รับในปริมาณน้อยแต่ได้รับบ่อย ๆ สารพิษนั้นอาจทำให้เราความจำเสื่อม รุนแรงถึงขั้นเป็นมะเร็งตับ หรือมะเร็งลำไส้ หากได้รับในปริมาณมาก ก็จะทำให้เราอาเจียน และท้องร่วงได้ แต่ว่าคุณเต้มีวิธีล้างผักให้สะอาดมาบอกกัน ใครอยากได้เคล็ดลับเพื่อสุขภาพชีวิตที่ดีคลิกดูกันเลย