Media - oryor.com 

Media

100 เรื่องปลอดภัยกับ อย. ตอนที่ 5 ไอโอดีนมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างไร

วันที่สร้าง : 23-08-2011

      อย่าคิดว่าไอโอดีนไม่สำคัญ!! เพราะไอโอดีน (Iodine) เป็นส่วนประกอบการสร้างฮอร์โมนไทรอกซิน (thyroxine) ซึ่งฮอร์โมนนี้จะควบคุมการทำงานของระบบประสาทสมองและการทำงานของร่างกาย ซึ่งถ้าหญิงตั้งครรภ์ในช่วง 3 เดือนแรกขาดไอโอดีนล่ะก็...ทารกแรกเกิดจะมีสติปัญญาหรือสมองที่พัฒนาการไม่เต็มที่ ถ้าเป็นในผู้ใหญ่จะง่วงซึมและเกียจคร้าน ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจึงได้ออกกฎหมายกำหนด ให้เติมไอโอดีนในเกลือบริโภค น้ำปลา ซีอิ๊ว น้ำเกลือปรุงอาหาร เพราะฉะนั้นถ้าอยากได้รับไอโอดีนเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เวลาซื้อต้องดูฉลาก “เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน”!!