Media - oryor.com 

Media

100 เรื่องปลอดภัยกับ อย. ตอนที่ 7 ฉลาก GDA มีประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างไร

วันที่สร้าง : 06-09-2011

     “ฉลากโภชนาการ GDA” หรือ “ฉลากรูปแบบใหม่” เกิดจากการที่ อย.นำฉลากหรือข้อมูลโภชนาการแบบเดิมมาปรับใหม่ ให้เข้าใจง่าย โดยนำมาแสดงไว้ด้านหน้าของผลิตภัณฑ์ ลักษณะหน้าตาจะเป็นอย่างไรต้องไปดู!!! มีข้อมูลที่สำคัญ 4 ส่วน คือ พลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม จะแสดงปริมาณที่มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ ซึ่งเทียบเป็นร้อยละความต้องการของร่างกายในแต่ละวัน เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริง ดังนั้นถ้าอยากสุขภาพดีต้องอย่าลืมดูที่ฉลาก GDA ล่ะ!!