Media - oryor.com 

Media

100 เรื่องปลอดภัยกับ อย. ตอนที่ 8 วิธีการเลือกรับประทานหน่อไม้ปี๊บ

วันที่สร้าง : 06-09-2011

      หน่อไม้ปกติรับประทานแบบสดได้ แต่จะเป็นช่วงฤดูฝนอย่างเดียว เมื่อผู้บริโภคต้องการรับประทานทั้งปี จึงนำมาถนอมอาหารโดยบรรจุปี๊บ ซึ่งสภาพปี๊บเป็นสภาพสูญญากาศจนเป็นเหตุให้เกิดเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรค ที่เรียกว่า คลอสติเดียม โบทูลินัม (Clostridium botulinum) จะสร้างสารพิษที่เป็นอันตรายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ ฉะนั้นจะเลือกซื้อหน่อไม้ปี๊บ ต้องสังเกตที่มีคำว่า "หน่อไม้ปี๊บปรับกรด" จึงจะเรียกว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค