Media - oryor.com 

Media

ก่อนกินยา ตอน ผลิตภัณฑ์จากรังไหม ขอนแก่น

วันที่สร้าง : 13-01-2006

อ่านฉลากให้เข้าใจ หากเป็นยาก่อนอาหาร ให้กินก่อน ครึ่งชั่วโมง ยาหลังอาหารให้กินหลังอาหารทันที ยาก่อนนอนให้กินหลังอาหาร 4 ชั่วโมง