Media - oryor.com 

Media

ยาแก้ไอผสมโคเดอีน ตอน กลุ่มจักสาน อ่างทอง

วันที่สร้าง : 13-01-2006

ไม่ควรใช้เกิน 7 วัน จะทำให้เกิดการดื้อยา ไปจนถึงติดยา เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี และผู้ป่วยที่เป็นโรคหอบหืด ไม่ควรใช้