Media - oryor.com 

Media

ยาปฏิชีวนะ ตอน รองเท้าผ้าดำเนินสะดวก ราชบุรี

วันที่สร้าง : 13-01-2006

กินให้ครบตามที่แพทย์ หรือ เภสัชกรสั่ง จะไม่เกิดการดื้อยา