Media - oryor.com 

Media

สินเจริญชวนคิดกับ อย. ตอน จำชื่อสามัญของยาไว้มีประโยชน์

วันที่สร้าง : 18-06-2010

ทำไมต้องจำชื่อสามัญของยา จำแล้วจะมีประโยชน์อย่างไร พี่น้องบ้านสินเจริญจะมาบอกให้ฟังค่ะ