Media - oryor.com 

Media

Healty Family สุขภาพดียกบ้าน ตอน เป็นหวัด เจ็บคอ ไม่ต้องใช้ยาก็หาย

วันที่สร้าง : 31-08-2010

คออักเสบที่เกิดจากหวัด หรือไข้หวัดใหญ่ ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาปฏิชีวนะ เพราะหวัดจากไข้หวัดใหญ่เกิดจากเชื้อไวรัสและยาปฏิชีวนะก็ไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ เพราะยาปฏิชีวนะเป็นยาที่ใช้ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ดังนั้นเมื่อกินเข้าไปหวัดก็ไม่หาย อีกทั้งยังเป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย

#เป็นหวัด #เจ็บคอ #ไข้หวัดใหญ่ #ยาปฏิชีวนะ #เชื้อไวรัส #เชื้อแบคทีเรีย #อันตราย