Media - oryor.com 

Media

Healty Family สุขภาพดียกบ้าน ตอน เชื้อดื้อยา มหันตภัยเงียบ

วันที่สร้าง : 31-08-2010

การดื้อยา เกิดจากเชื้อแบคทีเรียพัฒนาตัวเองจนทนต่อการทำลายยาปฏิชีวนะ ทำให้ยาปฏิชีวนะตัวเดิมที่เราทานอยู่ใช้ไม่ได้ผล เราจึงต้องเปลี่ยนชนิดไปเรื่อยๆ ซึ่งวันหนึ่งหากเราไม่สามารถยับยั้งหรือปิดเชื้อด้วยยานี้ได้ เราก็จะไม่มียาปฏิชีวนะตัวไหนรักษาโรคได้

#ดื้อยา #ยาปฏิชีวนะ #รักษาโรค #แบคทีเรีย