Media - oryor.com 

Media

แป้งผัดหน้า ตอน ปลาตะเพียน พระนครศรีอยุธยา

วันที่สร้าง : 13-01-2006

ฉลากภาษาไทย ต้องระบุ ชื่อเครื่องสำอาง ประเภท ชนิดเครื่องสำอาง ส่วนประกอบสำคัญ ชื่อที่ต้องของผู้ผลิต ผู้นำเข้า วิธีใช้ ปริมาณสุทธิ คำเตือน วัน เดือน ปี ที่ผลิต