Media - oryor.com 

Media

ก่อนซื้อเครื่องสำอาง ตอน ผ้าไทยทรงดำ เขาย้อย

วันที่สร้าง : 13-01-2006

ระมัดระวัง เครื่องสำอางที่ขายตามงานวัด ตลาดนัด เครื่องสำอางที่มีคุณภาพต้องระบุ ชื่อเครื่องสำอาง ประเภท ชนิดเครื่องสำอาง ส่วนประกอบสำคัญ ชื่อที่ต้องของผู้ผลิต ผู้นำเข้า วิธีใช้ ปริมาณสุทธิ คำเตือน วัน เดือน ปี ที่ผลิต และต้องซื้อจากร้านค้าที่เชื่อถือได้