Media - oryor.com 

Media

สินเจริญชวนคิดกับ อย. ตอน ใส่คอนแทคเลนส์อย่าง...ปลอดภัย

วันที่สร้าง : 30-07-2010

ปัจจุบันคอนแทคเลนส์ตาโตฮิตมากในหมู่วัยรุ่น แต่จะซื้อและใช้อย่างไรให้ปลอดภัย พี่น้องบ้านสินเจริญจะมาบอกให้ฟังค่ะ