Media - oryor.com 

Media

ถึงเวลาพิฆาตแมลงและหนู ๆ

วันที่สร้าง : 03-09-2008

เป็นเพชฌฆาตกำจัดหนู และแมลงร้าย ระวังจะกลายเป็นเพชฌฆาตกำจัดตัวเอง ถ้าไม่อ่านฉลากให้ดี