Media - oryor.com 

Media

สินเจริญชวนคิดกับ อย. ตอน บริษัทกำจัดแมลง ต้องเลือกให้ดี

วันที่สร้าง : 15-07-2010

เมื่อปลวกหรือแมลงสาบขึ้นบ้านก็ต้องจำเป็นต้องใช้บริการจากบริษัทกำจัดแมลง แล้วต้องเลือกบริษัทกำจัดแมลงยังไงให้ปลอดภัย พี่น้องบ้านสินเจริญจะมาบอกให้ฟังค่ะ