Media - oryor.com 

Media

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปลอมยอมไม่ได้

วันที่สร้าง : 03-09-2008

ซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ต้องดูให้ดีว่ามีฉลาก และได้รับอนุญาต หากสงสัยว่าเป็นของปลอมก็โทรถามที่ อย. ได้เลย