Media - oryor.com 

Media

100 เรื่องปลอดภัยกับ อย. ตอนที่ 10 โฆษณาสื่อท้องถิ่นเชื่อถือได้หรือไม่

วันที่สร้าง : 06-09-2011

     ผลิตภัณฑ์นอกจากจะมีขายอยู่ตามท้องตลาด ก็มีลักษณะของการขายตรงและการทำตลาดโดยอาศัยสื่อที่อยู่ในพื้นที่ เช่น โทรทัศน์ดาวเทียม โทรทัศน์ที่มีลักษณะเป็นเคเบิ้ลทีวี หรือโทรทัศน์ท้องถิ่น อีกอย่างคือ วิทยุชุมชน "จำไว้เลยว่าอาหารไม่ใช่ยา" เพราะการนำอาหารไปโฆษณาเหมือนยาถือเป็นการโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง อย่างในเรื่องของผู้ป่วยโรคเบาหวานหลงไปเชื่อ!!!โฆษณาว่ากินตัวนี้แล้ว ไม่ต้องไปกินยาเบาหวานก็ได้ สุดท้ายมีผลร้ายทำให้ถึงขั้นเสียชีวิต!!