Media - oryor.com 

Media

รายการ Step Right Up ตอน Oryor Smart App.

วันที่สร้าง : 06-06-2014

ปัจจุบันนี้เราทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น เพราะมีเทคโนโลยีอย่างสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต อีกทั้งยังหาความรู้ได้ง่ายด้วย โดยโหลดแอพพลิเคชั่น “อย.สมาร์ท แอพพลิเคชั่น (Oryor Smart Application)” ซึ่งเป็นเหมือนเมืองสุขภาพที่มีข้อมูลถึง 7 เมนู เช่น สถานีข่าว อย. ที่อัพเดตข่าวสารและผลิตภัณฑ์ด้านสุขภาพ คุณจะไม่ตกข่าวในเรื่องวิธีการดูแลสุขภาพรูปแบบใหม่ หรือสถานีดัชนีมวลกายที่คนรักรูปร่างและสุขภาพไม่ควรพลาด!! หากอยากมีเมืองสุขภาพใกล้ตัวสามารถสมัครได้ง่าย ๆ เพียงเข้าไปที่ App store ในระบบ IOS หรือ Play Store ในระบบ Android แล้วพิมพ์ค้นหา “Oryor Smart Application” ดาวน์โหลดฟรี!!! แค่นี้ก็เรียบร้อย!!!