Media - oryor.com 

Media

ฉลากหวาน มัน เค็ม คืออะไร

วันที่สร้าง : 08-07-2014

"ฉลาก หวาน เค็ม" หรือ "ฉลาก GDA" เป็นฉลากที่แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน โซเดียม ซึ่งช่วยให้เราเลือกผลิตภัณฑ์อาหารให้เหมาะสมกับความต้องการ และช่วยให้เราหลีกเลี่ยงอาหารหวาน มัน เค็ม อันเป็นสาเหตุของโรคเรื้องรังได้ โดยใช้เปรียบเทียบเพื่อเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหารชนิดเดียวกัน หรือเลือกยี่ห้อที่มีคุณค่าโภชนาการที่เหมาะสมกับตัวเอง ซึ่งจะเริ่มตอนนี้ก็ยังไม่สายเกินไป หากใส่ใจเรื่องการบริโภคซักนิด รับรองช่วยให้ชีวิตดีขึ้นอย่างแน่นอน!!!