Media - oryor.com 

Media

สารคดีสั้น 1 นาที ชุดชวนรู้ ชวนคิดกับ อย. ชื่อตอน จะพบฉลากหวาน มัน เค็มได้จากที่ไหน

วันที่สร้าง : 10-07-2014

ฉลาก หวาน มัน เค็ม ฉลากที่เราไม่เคยรู้จักว่าอยู่ที่ไหน ? จริงแล้วเราจะพบได้ที่ไหน ? มาดูกันเลย อาหารหรือขนมที่เราที่เราซื้อกินกันประจำนั้น เราอาจะไม่เคยคุ้นตาว่ามีหรือไม่ แล้วฉลาก หวาน มัน เค็ม นี้มีประโยชน์อะไร ทำไมทุกอาหารถึงต้องมี ซึ่งแท้จริงแล้วหากผู้ผลิตมีความประสงค์อยากแสดงฉลาก หวาน มัน เค็ม ก็สามารถดำเนินการได้เช่นกัน