Media - oryor.com 

Media

สารคดี รายการเมืองไทย 108 เรื่อง มาตรฐาน Primary GMP

วันที่สร้าง : 26-08-2014

อาหารแปรรูปบรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่ายแต่ละชนิดนั้น เราจะมั่นใจได้อย่างไร ? ว่าสถานที่ตั้งการผลิต เครื่องมือที่ใช้ในการผลิต กระบวนการผลิตหรือความสะอาดของการผลิตสินค้านั้นเชื่อถือได้ นี่คือต้นกำเนิดของ “มาตรฐาน Primary GMP” ข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิต แล้วมาตรฐานนี้มีประโยชน์และความสำคัญอย่างไร ? ศึกษากันไว้สักนิดจะได้มั่นใจทุกครั้งที่รับประทานอาหาร