Media - oryor.com 

Media

สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ชุด ฉุกคิดก่อนชีวิตมีภัย ตอนที่ 2 เบาหวาน ภัยของคนชอบกินหวาน

วันที่สร้าง : 28-04-2016

พฤติกรรมการกินของหวาน ขนมหวาน ขนมกรุบกรอบ และอาหารที่ไม่ควบคุมเครื่องปรุงรส ระวังเสี่ยงเป็นเบาหวาน! และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนต่าง ๆ ตามมาได้ อาการเป็นยังไงไปดูกัน? คุณกำลังเป็นอยู่หรือเปล่า? แนะนำเบื้องต้น ควรปรับเปลี่ยนวิธีการกิน ลดการปรุงอาหารรสจัด อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ก่อนกินขนมกรุบกรอบ และรู้จักออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ฉุกคิด...ก่อนชีวิตมีภัย