Media - oryor.com 

Media

สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ชุด ฉุกคิดก่อนชีวิตมีภัย ตอนที่ 7 พิษภัยของสเตียรอยด์

วันที่สร้าง : 28-04-2016

ถ้าอยากหายปวดหายเมื่อยไว ๆ อย่าหวังพึ่งยาที่อ้างรักษาโรคให้หายไวในทันที ให้ตั้งข้อสงสัยไว้ให้ดีว่ามีสารสเตียรอยด์ (Steroids) ผสมอยู่!!! และสเตียรอยด์สารอันตรายที่ช่วยให้โรคหายไวแต่มาพร้อมกับโรคแทรกซ้อนหลายโรคและจะเกิดอะไรขึ้น เมื่อมีสารสเตียรอยด์ผสมอยู่จากยาที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง สะสมอยู่ในร่างกายเป็นเวลานาน ไปดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น!!! ทุกครั้งก่อนใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ หรือเภสัชกร และศึกษาข้อมูลให้ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย!