Media - oryor.com 

Media

สารคดีสั้นทางโทรทัศน์ ชุด ฉุกคิดก่อนชีวิตมีภัย ตอนที่ 10 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร อ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ

วันที่สร้าง : 28-04-2016

อยากทน อยากอึด ใช้ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างเสริมสมรรถภาพทางเพศ” ไม่ได้ผลแถมอาจหัวใจวายตายไม่รู้ตัว เพราะอะไรไปดูกัน! ด้วยตัวยาร้ายแรงที่ผู้ผลิตลักลอบใส่ เช่น ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) ที่โฆษณาโอ้อวดสรรพคุณว่าทำให้ทนและอึดขึ้น แต่จริง ๆ แล้วอาจจบชีวิตได้ เพราะตัวยาอันตรายที่ถูกลักลอบใส่ลงไปนั้นอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์ อยากฟินแต่ไม่อยากจบชีวิต แค่ออกกำลังกายและฉุกคิดสักนิดศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนชีวิตก็ปลอดภัย!!!