Media - oryor.com 

Media

สารคดีสั้น เรื่อง เมื่อสุขภาพเสียไป Version 4 นาที

วันที่สร้าง : 14-11-2016

ผู้ที่เกิดโรคในวันนี้ เมื่อครั้งยังเด็ก...มักมองโรคภัยเป็นเรื่องไกลตัว ไม่สนใจ ไม่ระวัง กินตามชอบใจ เมื่อเติบใหญ่ความทรมานจากโรคภัยเริ่มปรากฏ ฉะนั้น...ระวังใส่ใจ ลดการกินหวาน มัน เค็ม ตั้งแต่วันนี้ เพราะ...เมื่อสุขภาพเสียไป...วันนั้นอาจสายเกินเยียวยา