Media - oryor.com 

Media

อ่านฉลากหวาน มัน เค็ม ป้องกันโรค

วันที่สร้าง : 06-03-2018

โรคอ้วน เบาหวาน หลอดเลือดหัวใจ ความดันโลหิตสูง หรือโรคไต โรคร้ายอันตราย ภัยร้ายที่มาพร้อมกับการบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่ผิดวิธี!! ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเหล่านี้ได้เพียง แค่อ่านฉลาก 'หวาน มัน เค็ม' ในผลิตภัณฑ์อาหารให้เป็นและเลือกกินให้เป็น รวมถึงวิธีการปฏิบัติตัวยังไงให้ไม่เสี่ยงเป็นโรค ? มาดูกัน อย่าคิดว่าการอ่านฉลากเป็นเรื่องไกลตัว! ก่อนกินก็พลิกมาอ่านสักนิดจะได้ลดความเสี่ยงการเกิดหลายโรคอันตรายได้ ศึกษากันไว้ให้ดี เพื่อเป็นผลดีต่อสุขภาพในอนาคต