Media - oryor.com 

Media

สารคดีโทรทัศน์ ชุดรู้ไว้ก่อน "ภัย"มี ตอน รู้ หนี” ภัยยาแก้ปวด

วันที่สร้าง : 23-03-2018

     ปวดหัว ปวดฟัน ก็กินยาแก้ปวดติดต่อกันหลายวัน! ปวดเมื่อยก็กินยาคลายกล้ามเนื้อซ้ำซ้อนคู่กับยาแก้ปวด! หรือกินยาต้านอักเสบกลุ่มเอ็นเสด (NSAIDs) โดยไม่จำเป็น เสี่ยงอันตรายรุนแรงอย่างไร? ทางที่ดีก่อนกินยาแก้ปวดทุกครั้ง ต้องอ่านฉลากและปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด กลุ่มยาเอ็นเสดควรหลีกเลี่ยงหรือปรึกษาแพทย์และเภสัชกรก่อนทุกครั้ง รู้ไว้ใช่ว่าก่อนจะสายอันตรายถึงแก่ชีวิต