Media - oryor.com 

Media

สารคดีโทรทัศน์ ชุด บริโภคปลอดภัย เลือกใช้อย่างมีสติ ตอนที่ 2 เช็กก่อนเสี่ยง เลี่ยงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอวดอ้างเกินจริง

วันที่สร้าง : 08-04-2020

ตั้งสติก่อนนะครับ เช็คก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกครั้ง และไม่หลงเชื่อคำโฆษณาอวดอ้างรักษาโรคได้ เพื่อสุขภาพของตัวคุณ