Media - oryor.com 

Media

สารคดีโทรทัศน์ ชุด บริโภคปลอดภัย เลือกใช้อย่างมีสติ ตอนที่ 6 ยาชุด...อันตรายครอบจักรวาล

วันที่สร้าง : 14-04-2020

ตั้งสติก่อนนะครับ อย่าซื้อยาชุดมากินเอง เพราะอาจได้รับยาที่มีอันตรายต่อร่างกาย หากเจ็บป่วยควรพบแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใช้ยาทุกครั้งจะปลอดภัยกว่านะครับ