Media - oryor.com 

Media

สารคดีโทรทัศน์ ชุด บริโภคปลอดภัย เลือกใช้อย่างมีสติ ตอนที่ 8 ลดเค็ม ลดโรค

วันที่สร้าง : 20-04-2020

ตั้งสติก่อนนะครับ การกินอาหารที่มีโซเดียมสูงจะทำให้ไตทำงานหนัก ควรลดการเติมเครื่องปรุงในอาหาร ลดการทานอาหารแปรรูป อาหารหมักดอง ทานอาหารหลายรสชาติ ไม่กินน้ำซุปในอาหารจนหมด และอย่าลืมดูปริมาณเกลือบนฉลากอาหารทุกครั้ง เพื่อสุขภาพของคุณ