Media - oryor.com 

Media

อาหารกระป๋อง ตอน ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา ดอนเจดีย์ สุพรรณบุรี

วันที่สร้าง : 13-01-2006

อาหารกระป๋องราคาถูก เสี่ยงอาจได้รับอันตรายเป็นอัมพาต ถึงเสียชีวิตได้ สังเกตให้ดี กระป๋องต้องไม่บุบ ไม่บวม ไม่รั่วซึม ต้องมีฉลากแสดง วันที่ผลิต วันหมดอายุ หรือ ควรบริโภคก่อน ชื่อประเภทอาหาร ส่วนประกอบ ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต