Media - oryor.com 

Media

เครื่องดื่มเกลือแร่ ตอน ฟาร์มจระเข้ ศรีราชา

วันที่สร้าง : 13-01-2006

อ่านฉลาก ส่วนประกอบ คำเตือน ให้ละเอียด เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม เพราะเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่เหงื่อมากๆ หากดื่มมากเกินไปจะทำให้เป็น โรคหัวใจ และโรคไต ได้