Media - oryor.com 

Media

น้ำดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท ตอน ผลิตภัณฑ์จากจระเข้ ศรีราชา

วันที่สร้าง : 13-01-2006

สังเกตเครื่องหมาย อย.ข้างขวด ต้องมีชื่อยี่ห้อ ผู้ผลิต สถานที่ผลิต ในกรณีน้ำถังต้องสังเกตยี่ห้อตรงพลาสติกที่ติดตรงฝาถังต้องเป็นยี่ห้อเดียวกันกับที่ระบุข้างถัง