Media - oryor.com 

Media

ใครว่า คลอโรฟิลล์...ดื่มแล้ว ชิลล์ ชิลล์

วันที่สร้าง : 22-05-2007

เชย...ไปแล้วล่ะ สำหรับน้ำคลอโรฟิลล์น่ะ เดี๋ยวนี้ใครๆ เค้าก็ไม่ดื่มกันแล้ว