Media

สารคดีทีวี

Highlight

สารคดีโทรทัศน์ ชุด บริโภคปลอดภัย เลือกใช้อย่างมีสติ ตอนที่ 1 อ่านก่...

ตอนที่ 1 อ่านก่อน ปลอดภัยกว่า           ตั้งสติก่อนนะครับ ก่อนซื้อผลิตภัณฑ์อาหารทุกครั้ง ต้องอ่านฉลากหวา...


สารคดีโทรทัศน์ ชุด บริโภคปลอดภัย เลือกใช้อย่างมีสติ ตอนที่ 8 ลดเค็ม...

ตั้งสติก่อนนะครับ การกินอาหารที่มีโซเดียมสูงจะทำให้ไตทำงานหนัก ควรลดการเติมเครื่องปรุงในอาหาร ลดการทานอาหารแปรรูป อาห...

สารคดีโทรทัศน์ ชุด บริโภคปลอดภัย เลือกใช้อย่างมีสติ ตอนที่ 7 ใช้ “ย...

ตั้งสติก่อนนะครับ  เป็นหวัด เจ็บคอ ท้องเสีย มีแผลเลือดออก อย่าเพิ่งกินยาปฏิชีวนะ เพราะหากกินพร่ำเพรื่อ อาจทำให้เ...

สารคดีโทรทัศน์ ชุด บริโภคปลอดภัย เลือกใช้อย่างมีสติ ตอนที่ 6 ยาชุด....

ตั้งสติก่อนนะครับ อย่าซื้อยาชุดมากินเอง เพราะอาจได้รับยาที่มีอันตรายต่อร่างกาย หากเจ็บป่วยควรพบแพทย์ หรือเภสัชกรก่อนใ...

สารคดีโทรทัศน์ ชุด บริโภคปลอดภัย เลือกใช้อย่างมีสติ ตอนที่ 5 ล้างก่...

ตั้งสติก่อนนะครับ คุณมั่นใจแค่ไหนว่าผักที่คุณซื้อมาจะปลอดภัยจากฝุ่น ดิน เชื้อโรค โดยเฉพาะสารเคมีฆ่าแมลงที่ตกค้าง เราม...

สารคดีโทรทัศน์ ชุด บริโภคปลอดภัย เลือกใช้อย่างมีสติ ตอนที่ 4 อ่านก่...

ตั้งสติก่อนนะครับ ถ้าไม่อยากหน้าพัง อ่านฉลากก่อนซื้อเครื่องสำอางทุกครั้ง และไม่หลงเชื่อคำโฆษณาอวดอ้างว่าทำให้ผิวหน้าข...

สารคดีโทรทัศน์ ชุด บริโภคปลอดภัย เลือกใช้อย่างมีสติ ตอนที่ 3 เช็กก่...

ตั้งสติก่อนนะครับ อย่าแชร์ข่าวโดยไม่เช็คข้อมูลเด็ดขาด เพราะการส่งต่อข้อมูลแบบผิด ๆ อาจทำให้ผู้ได้รับข่าวสารที่หลงเชื่...

สารคดีโทรทัศน์ ชุด บริโภคปลอดภัย เลือกใช้อย่างมีสติ ตอนที่ 2 เช็กก่...

ตั้งสติก่อนนะครับ เช็คก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกครั้ง และไม่หลงเชื่อคำโฆษณาอวดอ้างรักษาโรคได้ เพื่อสุขภาพของตัวคุณ

สารคดีโทรทัศน์ ชุด บริโภคปลอดภัย เลือกใช้อย่างมีสติ ตอนที่ 1 อ่านก่...

ตอนที่ 1 อ่านก่อน ปลอดภัยกว่า           ตั้งสติก่อนนะครับ ก่อนซื้อผลิ...

สารคดีสั้น ชุด ยิ่งรู้ ยิ่งได้ กับ อย. ตอนที่ 10 คิดก่อนคลิก

โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบ และมักหลอกให้หลงเชื่อด้วยคำพูดที่สวยหรูจากบุคคลที่มีชื่อเสียงเพื่อโอ้อ...

สารคดีสั้น ชุด ยิ่งรู้ ยิ่งได้ กับ อย. ตอนที่ 9 ขาวใส ทันใจ เสี่ยงห...

ยาโปร หรือ ยาทรามาดอล (Tramadol) อันตรายถึงดับอนาคตได้! จริง ๆ แล้วไม่ใช่ยาเสพติด แต่เป็นยาที่ใช้ลดอาการปวด โดยส่วนให...

สารคดีสั้น ชุด ยิ่งรู้ ยิ่งได้ กับ อย. ตอนที่ 8 สถานที่ใดห้ามซื้อยา

เคยเห็นแหล่งขายยาต่าง ๆ เหล่านี้กันบ้างหรือไม่ค่ะ...ทั้งจาก Website Facebook วัด ตลาดนัด และรถเร่...ซึ่งล้วนผิดกฎหมาย...