Media

สารคดีทีวี

ละครสั้นทางโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที ชุด ทันกลลวง ห่วงผู้บริโภคกับ อย...

ละครสั้นทางโทรทัศน์ ความยาว 1 นาที ชุด ทันกลลวง ห่วงผู้บริโภคกับ อย. ตอนที่ 2 เรื่อง รีวิวหน้าพัง

ละครสั้นทางโทรทัศน์ ชุด ทันกลลวง ห่วงผู้บริโภค กับ อย. ตอนที่ 1 เรื...

ละครสั้นทางโทรทัศน์ ชุด ทันกลลวง ห่วงผู้บริโภค กับ อย. ตอนที่ 1 เรื่อง กาแฟลดอ้วน บ้วนทิ้งให้ไว

สารคดี รายการเมืองไทย 108 เรื่อง ขนมจีนแสนสุข

สารคดี รายการเมืองไทย 108 เรื่อง ขนมจีนแสนสุข

สารคดี รายการเมืองไทย 108 เรื่อง มาตรฐาน Primary GMP

สารคดี รายการเมืองไทย 108 เรื่อง มาตรฐาน  Primary GMP

ละครสั้น 1 นาที ชุดเพื่อนสุขภาพกับ อย ตอนที่ 2 รู้จักฉลาก หวาน มัน ...

ฉลากโภชนาการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่1 บอกคุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง ส่วนที่2 บอกถึงความเหมาะสมว่าควรแบ่งกินขนมนี้ก...

ละครสั้น 1 นาที ชุดเพื่อนสุขภาพกับ อย ตอนที่ 1 รู้จักฉลาก หวาน มัน ...

ฉลาก หวาน มัน เค็ม เป็นฉลากที่แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่อ1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งฉลาก หวาน มัน เค็ม เป็นฉ...

สารคดีสั้น 1 นาที ชุดชวนรู้ ชวนคิดกับ อย. ชื่อตอน จะพบฉลากหวาน มัน ...

ฉลาก หวาน มัน เค็ม ถูกพบในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค เช่น มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรือขน...

สารคดีสั้น ชุด ชวนรู้ ชวนคิดกับ อย. ตอน วิธีอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม

วิธีอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่1 บอกถึงคุณค่าโภชนาการในซองขนมนั้นๆ ส่วนที่2 บอกใน 1 บรรจุภัณฑ์ ...

ฉลากหวาน มัน เค็ม คืออะไร

ฉลาก หวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA คือฉลากที่แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ซึ่งช่วยให้เราเลือกรับประทานผลิตภัณฑ...