Media

สารคดีทีวี

สารคดี รายการเมืองไทย 108 เรื่อง มาตรฐาน Primary GMP

สารคดี รายการเมืองไทย 108 เรื่อง มาตรฐาน  Primary GMP

ละครสั้น 1 นาที ชุดเพื่อนสุขภาพกับ อย ตอนที่ 2 รู้จักฉลาก หวาน มัน ...

ฉลากโภชนาการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่1 บอกคุณค่าทางโภชนาการต่อ 1 ซอง ส่วนที่2 บอกถึงความเหมาะสมว่าควรแบ่งกินขนมนี้ก...

ละครสั้น 1 นาที ชุดเพื่อนสุขภาพกับ อย ตอนที่ 1 รู้จักฉลาก หวาน มัน ...

ฉลาก หวาน มัน เค็ม เป็นฉลากที่แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมต่อ1 หน่วยบรรจุภัณฑ์ ซึ่งฉลาก หวาน มัน เค็ม เป็นฉ...

สารคดีสั้น 1 นาที ชุดชวนรู้ ชวนคิดกับ อย. ชื่อตอน จะพบฉลากหวาน มัน ...

ฉลาก หวาน มัน เค็ม ถูกพบในอาหารสำเร็จรูปพร้อมบริโภค เช่น มันฝรั่งทอดหรืออบกรอบ ข้าวโพดคั่วหรืออบกรอบ ข้าวเกรียบหรือขน...

สารคดีสั้น ชุด ชวนรู้ ชวนคิดกับ อย. ตอน วิธีอ่านฉลากหวาน มัน เค็ม

วิธีอ่านฉลาก หวาน มัน เค็ม แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่1 บอกถึงคุณค่าโภชนาการในซองขนมนั้นๆ ส่วนที่2 บอกใน 1 บรรจุภัณฑ์ ...

ฉลากหวาน มัน เค็ม คืออะไร

ฉลาก หวาน มัน เค็ม หรือฉลาก GDA คือฉลากที่แสดงค่าพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม ซึ่งช่วยให้เราเลือกรับประทานผลิตภัณฑ...

รายการ นักคิดตะลุยอาเซียน แนะนำ Oryor Smart App.

อย.สมาร์ท แอพพลิเคชั่น ภายในประกอบด้วยเมนูสุขภาพ 7 เมนู ยกตัวอย่างเช่น เมนูมีเดีย เซ็นเตอร์ ที่อัดแน่นไปด้วยหนัง เพลง...

รายการเช้านี้ที่หมอชิต แนะนำการใช้ Oryor Smart Application

อย.เปิดให้โหลดแอพพลิเคชั่น Oryor Smart Application ทั้งในระบบ Android และ ios ฟรี ภายในสามารถตรวจสอบเลขที่ใบรับแจ้งเค...

รายการ Step Right Up ตอน Oryor Smart App.

Oryor Smart Application เมืองสุขภาพที่พร้อมด้วยข้อมูลมากมาย 7 เมนู เช่น สถานีข่าว อย. ดัชนีมวลกาย หากอยากมีเมืองสุขภา...