News Update - oryor.com 

News Update

คู่มือ ฉันดีมีสุข

วันที่สร้าง : 15-03-2017

                การบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารประเภท ชา กาแฟ เครื่องดื่มที่ผสมกาเฟอีน เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต น้ำหวาน น้ผลไม้ อย่างไม่เหมาะสมหรือมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ โดยมีการวิจัยพบว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พระสงฆ์ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและโรคอื่น ๆ ตามมา

                สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีตัวช่วยง่าย ๆ ที่จะช่วยให้สามารถเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารได้อย่างเหมาะสม ได้แก่ ฉลากโภชนาการที่แสดงชนิดและปริมาณสารอาหารสำคัญที่ควรทราบ ฉลากหวาน มัน เค็ม (GDA) ที่แสดงปริมาณพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียม อยู่ด้านหน้าของฉลากผลิตภัณฑ์อาหารและสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ”เป็นเครื่องหมายสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสารอาหารผ่านเกณฑ์พิจารณาแล้วว่ามีปริมาณ น้ำตาล ไขมัน และเกลือ (โซเดียม) ในปริมาณที่เหมาะสม