News Update - oryor.com 

News Update

กินเป็น ใช้เป็น ปลอดภัย (กลุ่มผู้สูงอายุ)

วันที่สร้าง : 06-06-2013

กินเป็น ใช้เป็น ปลอดภัย สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุนั้นก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน เพราะสุขภาพที่แข็งแรงจะช่วยให้ท่านทั้งหลายอยู่เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้กับลูกหลานได้นาน ๆ