News Update - oryor.com 

News Update

เริ่มต้นปีใหม่ด้วยสุขภาพที่ดี อย. ร่วมมือกับผู้ประกอบการส่งมอบกระเช้าของขวัญให้แก่ผู้บริโภค

วันที่สร้าง : 28-12-2017

          จากภาพ :  เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมเจ้าหน้าที่ อย. และสื่อมวลชน ลงพื้นที่ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระเช้าด้วยผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ณ ห้างแม็คโคร สาขาแจ้งวัฒนะ ซึ่งทางห้างได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี หวังให้กระเช้าที่จำหน่ายในท้องตลาดเป็นกระเช้าที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นเรื่องไม่ยาก ที่ผู้บริโภคสามารถดูฉลากที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ "ทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice)” ด้วยตนเอง และขอให้เทศกาลปีใหม่นี้เริ่มต้นให้กระเช้าของขวัญด้วยผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าว และทุกช่วงโอกาสที่จะมีการมอบกระเช้าให้แก่กัน พร้อมกันนี้ อย. ยินดีสนับสนุนให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการกระเช้าของขวัญทุกแห่ง ในการเลือกผลิตภัณฑ์ที่แสดงสัญลักษณ์ดังกล่าวบรรจุในกระเช้าจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค